Search

Risalah

Kajian Islam

Jangan terlalu bersedih jika tidak sesuai harapan

Al-Mutanabbi berkata: “Tidak semua angan-angan seseorang lantas ia dapatkan.
Angin berhembus tidak sesuai dengan kehendak perahu layar.”

Continue reading “Jangan terlalu bersedih jika tidak sesuai harapan”

Advertisements

Hawa nafsu, berhala di dalam hati

Sesungguhnya tauhid dan mengikuti hawa nafsu adalah dua hal yang saling bertentangan, karena hawa nafsu adalah berhala. Maka pada setiap hati manusia terdapat berhala, sesuai kadarnya mengikuti hawa nafsu…

Continue reading “Hawa nafsu, berhala di dalam hati”

Orang beriman sangat cinta kepada Allah

Ibnul-Qayyim rahimahullah mengatakan,

Di antara bentuk syirik adalah menyekutukan Allah dalam hal cinta dan pengagungan. Ia mencintai makhluk sebagaimana ia mencintai Allah. Ini termasuk jenis syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah dan ini pula yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya,

Continue reading “Orang beriman sangat cinta kepada Allah”

Rezeki kita tak tertukar

Hasad, iri, dengki, jadi sebab kita tak pernah puas dengan rezeki. Namun sebenarnya itu semua kembali pada diri kurangnya iman pada takdir. Rezeki adalah bagian dari takdir ilahi sehingga untuk memahaminya harus memahami takdir dengan baik.

Continue reading “Rezeki kita tak tertukar”

Ilmu adalah timbangan

Dengan ilmu segala sesuatu diukur, diketahui halal dan haram, dipahami hukum-hukum syariat, dan dibedakan kebenaran dan kebatilan, serta jalan petunjuk dan kesesatan. Oleh karena itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa salllam senantiasa berdoa di pagi hari setelah subuh:

Continue reading “Ilmu adalah timbangan”

Bertauhid dan menjauhi kesyirikan adalah ajaran semua Nabi dan Rasul

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

“Tidaklah Kami mengutus sebelum kamu seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Aku, maka sembahlah Aku saja.” (Qs. al-Anbiya’: 25)

Continue reading “Bertauhid dan menjauhi kesyirikan adalah ajaran semua Nabi dan Rasul”

Penghancur kelezatan dunia

Hendaknya kita sering mengingat kematian dan alam akhirat berupa siksa akhirat, dahsyatnya kematian, menyaksikan jenazah, dan mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang akhirat. Sebab, hal itu akan menyadarkan kita dari kelalaian kita selama ini sehingga hati kita akan menjadi lembut.

Continue reading “Penghancur kelezatan dunia”

Mewujudkan tawakal

Makna tawakal dapat terwujud dengan melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan Allah untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Orang yang tidak berupaya tidak dapat dikatakan telah bertawakal. Sebab, tawakal yang tidak dibarengi dengan upaya hanya mencerminkan suatu kelemahan, atau kelemahan yang mengatasnamakan tawakal.  Rahasia dan inti tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah semata.

Continue reading “Mewujudkan tawakal”

Hikmah di balik hakikat tauhid

Tauhid menjadi tempat berlindung bagi orang Mukmin maupun orang Musyrik. Terbukti bahwa pengakuan terhadap keesaan Allah, meski hanya sesaat dan ketika terdesak saja, dapat menyelamatkan orang-orang Musyrik dari malapetakan dunia. Sedangkan bagi orang Mukmin, tauhid akan menyelamatkan mereka dari malapetakan dunia dan akhirat sekaligus.

Continue reading “Hikmah di balik hakikat tauhid”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑