Search

Risalah

Kajian Islam

Category

Manhaj

Betulkah manhaj ahlussunnah tidak sesuai dengan kondisi zaman ini?

Fatwa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan –hafizhahullahu Ta’ala–

Pertanyaan: Sebagian manusia menyangka bahwa manhaj ahlus Sunnah wal Jama’ah tidak layak pada saat ini. Mereka beralasan bahwa dhawabith syar’iyah (ketentuan-ketentuan syariat) yang dipandang oleh ahlus Sunnah wal Jama’ah tidak mungkin untuk diterapkan saat ini?

Continue reading “Betulkah manhaj ahlussunnah tidak sesuai dengan kondisi zaman ini?”

Advertisements

Malu aku menisbatkan diri kepada Salaf

Para salaf adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat dan generasi setelahnya. Karena amalku tidak seperti para salaf. Bahkan amalku kalah dengan orang awam dalam masalah agama. Malu aku menisbatkan diri kepada Salaf.

Continue reading “Malu aku menisbatkan diri kepada Salaf”

Perang antara tauhid dengan syirik

Manhaj (jalan) golongan yang selamat

Golongan yang selamat ialah golongan yang setia mengikuti manhaj Rasulullah dalam hidupnya, serta manhaj para sahabat sesudahnya. Yaitu Al-Qur’anul Karim yang diturunkan Allah سبحانه و تعالى kepada Rasul-Nya, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadits-hadits shahih. Beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya:

Continue reading “Manhaj (jalan) golongan yang selamat”

Siapakah Muhammad Bin Abdul Wahab?

(baca tulisan sebelumnya) Muhammad Bin Abdul Wahab dilahirkan di kota ‘Uyainah, Nejed pada tahun 1115 H. Hafal Al-Qur’an sebelum berusia sepuluh tahun. Belajar kepada ayahandanya tentang fiqih Hambali, belajar hadits dan tafsir kepada para syaikh dari berbagai negeri, terutama di kota Madinah. Beliau memahami tauhid dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Perasaan beliau tersentak setelah menyaksikan apa yang terjadi di negerinya Nejed dengan negeri-negeri lainnya yang beliau kunjungi berupa kesyirikan, khurafat dan bid’ah. Demikian juga soal menyucikan dan mengkultuskan kubur, suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar.

Continue reading “Siapakah Muhammad Bin Abdul Wahab?”

Pengertian Wahabi dan siapakah Muhammad Bin Abdul Wahab?

Orang-orang biasa menuduh “wahabi” kepada setiap orang yang melanggar tradisi, kepercayaan dan bid’ah mereka, sekalipun kepercayaan-kepercayaan mereka itu rusak, bertentangan dengan Al-Qur’anul Karim dan hadits-hadits shahih. Mereka menentang dakwah kepada tauhid dan enggan berdo’a (memohon) hanya kepada Allah سبحانه و تعالى semata.

Continue reading “Pengertian Wahabi dan siapakah Muhammad Bin Abdul Wahab?”

Blog at WordPress.com.

Up ↑