Search

Risalah

Kajian Islam

Category

Akidah

Hakikat mengikuti petunjuk Allah Ta’ala

Mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla adalah membenarkan pemberitahuan-Nya tanpa menampakkan keraguan yang merusak pembenaran itu, serta melaksanakan perintah-Nya tanpa adanya hawa nafsu yang menjadi penghalang. Kedua hal ini merupakan inti keimanan, yaitu pembenaran berita dan ketaatan terhadap perintah. Continue reading “Hakikat mengikuti petunjuk Allah Ta’ala”

Advertisements

Hubungan antara akhlaq, akidah dan iman

Sesungguhnya antara akhlaq, aqidah dan iman itu terdapat hubungan yang sangat kuat sekali, karena akhlaq yang baik itu sebagai bukti dari keimanan yang kuat, sedangkan akhlaq yang buruk sebagai bukti dari iman yang lemah. Semakin sempurna akhlaq seorang muslim berarti semakin kuat imannya.  Continue reading “Hubungan antara akhlaq, akidah dan iman”

Inilah Salafiyyah dan kewajiban mengikutinya

Berkata Al-‘Allamah Asy-Syaikh Al-Jami rahimahullah :

“Salafiyyah adalah sebuah metode (cara beragama), sebuah metode yang telah lama ada. Oleh sebab itu, engkau menjadi seorang salafy adalah suatu kewajiban, karena salafiyyah adalah pemahaman yang benar terhadap Islam. Maka ambillah salafiyyah ini secara tulus dan jujur.

Continue reading “Inilah Salafiyyah dan kewajiban mengikutinya”

Menggapai Kesempurnaan Iman

Kesempurnaan iman menjadi satu keharusan dalam mempertahankan kekokohan hati dan kesabarannya. Karena itu upaya mengetahui dan mengamalkan semua sebab yang mengantar kita dalam menyempurnakan iman harus diwujudkan. Continue reading “Menggapai Kesempurnaan Iman”

Perintah Allah untuk Jujur

Kejujuran bak mutiara mahal yang semestinya diusahakan oleh setiap insan Mukmin dan Mukminah bagi diri mereka sendiri dan keluarga yang mereka sayangi. Ia merupakan salah satu bentuk karakter yang bersifat universal. Siapapun akan menyukai kejujuran dan membenarkan orang yang jujur serta mendudukan orang-orang yang suka berbuat dan berkata jujur.

Continue reading “Perintah Allah untuk Jujur”

Bersandarlah hanya kepada Allah ‘Azza wa jalla

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah sebagai penolongnya.” [Ath-Tholaq: 3]

Continue reading “Bersandarlah hanya kepada Allah ‘Azza wa jalla”

Kapankah malam lailatul qadar?

Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wa sallam dahulu diberitahu oleh Allāh Subhānahu wa Ta’āla dalam hadīts yang shahīh, suatu saat Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wa sallam keluar ingin mengabarkan kepada para shahābat tentang kapan malam lailatul qadar.

Continue reading “Kapankah malam lailatul qadar?”

Tawakkal, Pokok Penting Berislam

Ibnul Qoyyim rahimahullah mengatakan:

“Allah mengabungkan antara tawakkal dan ibadah, menggabungkan pula antara tawakkal dan iman, menggabungkan pula antara tawakkal dan Islam, menggabungkan antara tawakkal dan takwa, menggabungkan antara tawakkal dan hidayah.”

Continue reading “Tawakkal, Pokok Penting Berislam”

Orang beriman sangat cinta kepada Allah

Ibnul-Qayyim rahimahullah mengatakan,

Di antara bentuk syirik adalah menyekutukan Allah dalam hal cinta dan pengagungan. Ia mencintai makhluk sebagaimana ia mencintai Allah. Ini termasuk jenis syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah dan ini pula yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya,

Continue reading “Orang beriman sangat cinta kepada Allah”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑