Search

Risalah

Kajian Islam

Category

Sirah Nabawiyah

Penelitian ilmiah tanggal lahir Nabi

Tanggal Kelahiran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam diperselisihkan secara tajam. Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir tanggal 2 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 17 Rabiul Awal (Lihat al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir: 2/260 dan Latho’iful Ma’arif karya Ibnu Rojab hlm. 184-185).

Continue reading “Penelitian ilmiah tanggal lahir Nabi”

Silsilah Nabi Muhammad صلي الله عليه وسلم

Firman Allah سبحانه وتعالى:

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” [Qs. ali-Imran: 164]

Continue reading “Silsilah Nabi Muhammad صلي الله عليه وسلم”

Ihwal macam-macam turunnya wahyu

Wahyu merupakan sumber risalah dan support dakwah Islam oleh Rasulullah  صلي الله عليه وسلم. Syaikh Ibnul Qayyim al-Jauziyah رحمه اللة berkata –ketika menyinggung macam-macam turunnya wahyu tersebut—sebagai berikut:

Continue reading “Ihwal macam-macam turunnya wahyu”

Dampak dari wafatnya Rasulullah صلي الله عليه وسلم terhadap kaum mukminin

Imam Ahmad berkata, “Telah berkata kepada kami Bahz dia berkata, ‘Telah berkata kepada kami Hammad bin Salamah dia berkata, ‘Telah berkata kepada kami Abu Imran al-Juwaini dari Yazid bin Babnus, ia berkata, ‘Aku pergi beserta seorang sahabatku menemui ‘Aisyah رضي الله عنها dan kami minta izin agar dibolehkan masuk, maka ia melemparkan untuk kami bantal tempat duduk kemudian ia menurunkan hijab, setelah itu sahabatku berbicara, ‘Wahai Ummul mukminin bagaimana pandangan anda mengenai ‘iraak?’ Ia bertanya, ‘Apa itu ‘iraak?’ Maka aku menepuk pundak kawanku.

Continue reading “Dampak dari wafatnya Rasulullah صلي الله عليه وسلم terhadap kaum mukminin”

Mengenal Rasulullah صلي الله عليه وسلم berikut mukjizat-mukjizatnya

Wahai orang yang berakal, jika anda telah mengenal bahwa Allah سبحانه وتعالى, Dialah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan Dia akan membangkitkanmu untuk memberikan kepadamu balasan atas amal perbuatanmu. Maka ketahuilah bahwa Allah سبحانه وتعالى telah mengutus kepadamu dan kepada seluruh manusia seorang Rasul yang memerintahkan kepadamu untuk taat dan mengikutinya. Dia mengabarkan bahwa jalan mengenal ibadah kepada-Nya secara benar hanyalah dengan mengikuti Rasul-Nya dan beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Rasul-Nya.

Continue reading “Mengenal Rasulullah صلي الله عليه وسلم berikut mukjizat-mukjizatnya”

Dakwah terbuka perdana Rasulullah صلي الله عليه وسلم di atas bukit Shafa

Setelah berdakwah di kalangan kerabat, dan mendapat jaminan dari pamannya, Abu Thalib, yang akan melindunginya dalam tugasnya menyampaikan wahyu Rabbnya, Rasulullah صلي الله عليه وسلم suatu hari berdiri di atas bukit Shafa seraya berteriak, “Ya Shabahah!” (seruan untuk menarik perhatian orang agar berkumpul di waktu pagi dan biasa digunakan untuk perang). Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian Nabi صلي الله عليه وسلم mengajak mereka untuk bertauhid (kepada Allah), beriman kepada risalah yang dibawanya dan Hari Akhir.

Continue reading “Dakwah terbuka perdana Rasulullah صلي الله عليه وسلم di atas bukit Shafa”

Khutbah Rasulullah صلي الله عليه وسلم lima hari sebelum wafat

Lima hari menjelang wafat, Rasulullah صلي الله عليه وسلم berpidato menerangkan keutamaan Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه dibandingkan seluruh sahabat yang lainnya, ditambah lagi instruksi nabi dihadapan seluruh sahabat agar Abu Bakar ditunjuk menjadi imam kaum muslimin dalam shalat. Mungkin khutbah nabi ini merupakan pengganti dari keinginan beliau untuk menuliskan wasiat siapa yang menjadi penggantinya, dalam khutbah ini Rasulullah صلي الله عليه وسلم mandi sebelumnya kemudian keluar untuk shalat bersama kaum muslimin dan kemudian menyampaikan khutbahnya.

Continue reading “Khutbah Rasulullah صلي الله عليه وسلم lima hari sebelum wafat”

Tiga tahun pertama dakwah Rasulullah صلي الله عليه وسلم, dan masuk Islamnya para sahabat

Sebagaimana diketahui, kota Makkah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka’bah dan pengurus berhala serta patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Sehingga untuk mencapai tujuan, yaitu melakukan perubahan di kota Makkah, akan lebih sulit dan sukar jika dibandingkan apabila hal tersebut jauh darinya.

Continue reading “Tiga tahun pertama dakwah Rasulullah صلي الله عليه وسلم, dan masuk Islamnya para sahabat”

Perang Badar dan kobaran semangat para sahabat

Pada tanggal 17 Ramadhan Rasulullah صلي الله عليه وسلم mendengar bahwa Abu Suf yan Shakhr bin Harb akan datang dari Syam dengan kafilah besar milik kaum Quraisy yang mengangkut banyak harta dan barang dagangan yang diikuti 30 atau 40 orang. Kafilah itu terdiri dari 1000 ekor unta yang mengangkut harta kaum Quraisy.

Continue reading “Perang Badar dan kobaran semangat para sahabat”

Blog at WordPress.com.

Up ↑