Search

Risalah

Kajian Islam

Category

Ali bin Abi Thalib

Keberangkatan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه menuju Shiffin (2)

(Baca artikel sebelumnya) Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه berdiam selama dua hari di tempat itu tanpa mengirim sepucuk surat pun kepada Mu’awiyah dan Mu’awiyah juga tidak mengirim sepucuk surat pun kepada beliau. Kemudian Ali mengirim seorang utusan kepada Mu’awiyah namun kesepakatan belum juga tercapai. Mu’awiyah tetap bersikeras menuntut darah Utsman رضي الله عنه yang telah dibunuh secara zhalim.

Continue reading “Keberangkatan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه menuju Shiffin (2)”

Advertisements

Keberangkatan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه menuju Shiffin

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه berangkat dari Kufah bertujuan menduduki Syam. Beliau mempersiapkan pasukan di Nukhailah. Beliau menunjuk Abu Mas’ud Uqbah bin Amru al-Badri al-Anshari sebagai amir sementara di Kufah. Sebetulnya sejumlah orang menganjurkan agar beliau tetap tinggal di Kufah dan cukup mengirim pasukan ke sana, namun beberapa orang lainnya menganjurkan agar beliau turut keluar bersama pasukan.

Continue reading “Keberangkatan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه menuju Shiffin”

Kata-kata Mutiara Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه

Ibnu Abid Duniya meriwayatkan bahwa Ali bin al-Ja’d meriwayatkan kepada kami, ia berkata, “Amru bin Syimr menceritakan kepada kami, ia berkata, Ismail as-Suddi berkata, Aku mendengar Abu Arakah berkata, ‘Aku pernah mengerjakan shalat fajar bersama Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه . Setelah bergeser ke kanan beliau duduk sejenak seolah beliau sedang berduka. Ketika matahari meninggi di atas dinding masjid sejauh satu tombak beliau bangkit dan mengerjakan shalat dua raka’at. Kemudian beliau membalikkan tangan lalu berkata, ‘Demi Allah aku telah melihat sahabat Muhammad, namun sekarang aku tidak melihat seorangpun yang menyerupai mereka.

Continue reading “Kata-kata Mutiara Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه”

Peristiwa dan kronologis terbunuhnya Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه

Amirul Mukminin menghadapi masalah yang berat, kondisi negara saat itu tidak stabil, pasukan beliau di Iraq dan di daerah lainnya membangkang perintah beliau, mereka menarik diri dari pasukan. Kondisi di wilayah Syam juga semakin memburuk. Penduduk Syam tercerai berai ke utara dan selatan. Setelah peristiwa tahkim penduduk Syam menyebut Mu’awiyah sebagai amir.

Continue reading “Peristiwa dan kronologis terbunuhnya Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه”

Pengangkatan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه sebagai khalifah

Setelah Utsman رضي الله عنه terbunuh pada malam Jum’at 18 Dzulhijjah tahun 35 H, berdasarkan pendapat yang populer, kaum muslimin mendatangi Ali رضي الله عنه dan membai’at beliau sebelum jenazah Utsman dimakamkan. Ada yang mengatakan setelah jenazah Utsman dimakamkan. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه menolak bai’at mereka. Beliau menghindar ke rumah milik Bani Amru bin Mabdzul, seorang Anshar. Beliau menutup pintu rumah, beliau menolak menerima jabatan khilafah tersebut namun mereka terus mendesak beliau.

Continue reading “Pengangkatan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه sebagai khalifah”

Perjalanan hidup, nasehat, khutbah dan wasiat Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه

Abdul Warits meriwayatkan dari Abu Amru bin al-Ala dari ayahnya, ia berkata, “Ali berkata dalam khutbahnya, ‘Wahai sekalian manusia, demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Aku tidaklah mengambil harta kalian sedikit maupun banyak kecuali ini.’ Kemudian beliau mengeluarkan botol kecil berisi parfum dari saku bajunya lalu beliau berkata, ‘Ad-Dihqaan menghadiahkan ini untukku.’

Continue reading “Perjalanan hidup, nasehat, khutbah dan wasiat Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه”

Kedudukan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه di sisi Rasulullah صلي الله عليه وسلم

Diriwayatkan dari al-Hakam, ia berkata, “Aku mendengar Ibnu Abi Laila berkata, Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه ia bercerita kepada kami, ‘Fathimah datang menemui Rasulullah صلي الله عليه وسلم untuk meminta pembantu (khadim) namun ia tidak bertemu dengan beliau. Ia bertemu dengan ‘Aisyah رضي الله عنها dan mengabarkan maksud kedatangannya. Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه menuturkan, ‘Rasulullah صلي الله عليه وسلم datang menemui kami ketika kami telah berada di pembaringan. Aku ingin bangkit menyambut beliau, namun beliau berkata, ‘Tetaplah ditempat kalian,’ beliau duduk di antara kami hingga aku merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau di dadaku. Beliau berkata,

Continue reading “Kedudukan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه di sisi Rasulullah صلي الله عليه وسلم”

Ali bin Abi Thalib, bocah yang pertama kali masuk Islam

Nama lengkap beliau, Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه bin Abdi Manaf bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an-Nadhar bin Kinanah Abul Hasan dan Husein, digelari Abu Turab, keponakan sekaligus menantu Rasulullah صلي الله عليه وسلم dari puteri beliau, Fathimah az-Zahra’.

Continue reading “Ali bin Abi Thalib, bocah yang pertama kali masuk Islam”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑