Search

Risalah

Kajian Islam

Category

Kisah & Hikmah

Akhlak jahiliyah yang dinilai baik

Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhu berkata:

“Terdapat tiga akhlak di masa jahiliyah yang dinilai baik, dan orang-orang muslim lebih utama untuk memiliki akhlak tersebut, yaitu:

Continue reading “Akhlak jahiliyah yang dinilai baik”

Advertisements

Agar hati menjadi lembut

Hati dapat menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras darinya yang berakibat beratnya menerima kebenaran yang datangnya dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, bahkan menolak sama sekali.

Continue reading “Agar hati menjadi lembut”

Kembali pada dalil ketika berselisih pendapat

Allah Ta’ala berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, serta ulil amri diantara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisa: 59).

Continue reading “Kembali pada dalil ketika berselisih pendapat”

Ambisi mengejar dunia

Ambisi mengejar dunia dan jabatan, akan segera menggerongoti agama seseorang dan kemudian membinasakannya.

Nabi mengumpamakan cepatnya binasa agama seseorang disebabkan ambisi terhadap harta dan jabatan, bagaikan sekawanan domba di tengah padang, yang porak poranda tercabik-cabik, hanya disebabkan masuknya dua ekor srigala.

Continue reading “Ambisi mengejar dunia”

Jangan terlalu bersedih jika tidak sesuai harapan

Al-Mutanabbi berkata: “Tidak semua angan-angan seseorang lantas ia dapatkan.
Angin berhembus tidak sesuai dengan kehendak perahu layar.”

Continue reading “Jangan terlalu bersedih jika tidak sesuai harapan”

Hawa nafsu, berhala di dalam hati

Sesungguhnya tauhid dan mengikuti hawa nafsu adalah dua hal yang saling bertentangan, karena hawa nafsu adalah berhala. Maka pada setiap hati manusia terdapat berhala, sesuai kadarnya mengikuti hawa nafsu…

Continue reading “Hawa nafsu, berhala di dalam hati”

Penghancur kelezatan dunia

Hendaknya kita sering mengingat kematian dan alam akhirat berupa siksa akhirat, dahsyatnya kematian, menyaksikan jenazah, dan mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang akhirat. Sebab, hal itu akan menyadarkan kita dari kelalaian kita selama ini sehingga hati kita akan menjadi lembut.

Continue reading “Penghancur kelezatan dunia”

Mewujudkan tawakal

Makna tawakal dapat terwujud dengan melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan Allah untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Orang yang tidak berupaya tidak dapat dikatakan telah bertawakal. Sebab, tawakal yang tidak dibarengi dengan upaya hanya mencerminkan suatu kelemahan, atau kelemahan yang mengatasnamakan tawakal.  Rahasia dan inti tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah semata.

Continue reading “Mewujudkan tawakal”

Waspadai Pujian

Pujian itu banyak disenangi orang. Bahkan demi pujian banyak orang yang melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Namun bila kita renungkan, sebetulnya pujian itu membahayakan keikhlasan dan keistiqomahan. Pujian membuka pintu riya sehingga dapat membatalkan amalan.

Continue reading “Waspadai Pujian”

Blog at WordPress.com.

Up ↑