Search

Risalah

Kajian Islam

Category

Amalan

Lima amalan yang paling disukai oleh para sahabat

Para sahabat Rasulullah ridhwanullahi ‘alaihim adalah genarasi terbaik umat, generasi yang telah Allah pilih sebagai pendamping Nabi–Nya. Mereka digelari oleh Allah sebagai khairul ummah. Merekalah sebaik-baik generasi setelah para Nabi dan Rasul. Allah ta’ala menyifati mereka dalam banyak ayat–Nya, sebagaimana Allah ta’ala berfirman, Continue reading “Lima amalan yang paling disukai oleh para sahabat”

Advertisements

Bersyukur terhadap nikmat Allah

Sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman:

“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya)…” (Qs. An-Nahl: 53) Continue reading “Bersyukur terhadap nikmat Allah”

Menggapai amalan yang terbaik

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

“(Allah) Yang menciptakan kematian dan kehidupan, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya.” [Qs. Al-Mulk: 2] Continue reading “Menggapai amalan yang terbaik”

Niat adalah tujuan dalam beramal

Umar bin Khaththab Radhiyallahu ‘anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya amalan-amalan itu ada dengan niat dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya tersebut adalah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya kepada perkara dunia yang akan dia dapatkan atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada tujuan dia berhijrah.” Continue reading “Niat adalah tujuan dalam beramal”

Orang yang beramal tanpa ilmu seperti seorang musafir tanpa petunjuk

Orang yang beramal tanpa ilmu seperti seorang musafir tanpa petunjuk. Sehingga, dapat dimaklumi bahwa kebinasaan lebih dekat baginya daripada keselamatan. Walaupun dia bisa selamat secara kebetulan, tetapi itu jarang terjadi. Sehingga, walaupun selamat ia tidak mendapatkan pujian melainkan tercela menurut orang yang berilmu. Continue reading “Orang yang beramal tanpa ilmu seperti seorang musafir tanpa petunjuk”

Tiga amalan yang pahalanya tidak ada batasnya

Tiga amalan yang pahalanya tidak ada batasnya di akherat kelak :

Pertama, memberi maaf. Allah tidak membatasi pahala bagi orang yang memaafkan saudaranya atas kesalahan yang dilakukan kepadanya, sebagaimana firman-Nya : Continue reading “Tiga amalan yang pahalanya tidak ada batasnya”

Awas bahaya riya dan bangga diri

Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah:

“Wahai saudaraku….. Ikhlas itu berat sementara manusia tidak pernah terlepas dari riya dan bangga diri walaupun hanya sedikit. Continue reading “Awas bahaya riya dan bangga diri”

Ihsan dalam Ibadah

Ihsan dalam beribadah adalah merasa diawasi Allah ta’ala ketika beribadah. Allah ta’ala berfirman:

“Yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.” (QS. Asy-Syu’ara`: 218-219)

Continue reading “Ihsan dalam Ibadah”

Ihsan dalam ibadah

Ihsan dalam beribadah adalah merasa diawasi Allah ta’ala ketika beribadah. Allah ta’ala berfirman:

“Yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.” (QS. Asy-Syu’ara`: 218-219)

Continue reading “Ihsan dalam ibadah”

Blog at WordPress.com.

Up ↑