Search

Risalah

Kajian Islam

Category

Dosa & Maksiat

Bertauhid dan menjauhi kesyirikan adalah ajaran semua Nabi dan Rasul

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

“Tidaklah Kami mengutus sebelum kamu seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Aku, maka sembahlah Aku saja.” (Qs. al-Anbiya’: 25)

Continue reading “Bertauhid dan menjauhi kesyirikan adalah ajaran semua Nabi dan Rasul”

Advertisements

Agar Terbebas dari Sifat Ujub dan Riya’

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

“Banyak orang yang mengidap riya’ dan ujub. Riya’ itu termasuk dalam perbuatan mempersekutukan Allah dengan makhluk. Adapun ujub merupakan bentuk mempersekutukan Allah dengan diri sendiri, dan inilah kondisi orang yang sombong.

Continue reading “Agar Terbebas dari Sifat Ujub dan Riya’”

Duduk yang dimurkai

Sifat seorang muslim adalah selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketika Allah melarang sesuatu, maka ia patuh. Begitu pula ketika Rasul-Nya melarang sesuatu dengan mensifati sebagai sesuatu yang dimurkai, maka seorang muslim pun mendengar dan menjauhi tindakan semacam itu. Di antara bentuk duduk yang terlarang adalah sebagaimana para pembaca lihat pada gambar, yaitu duduk dengan meletakkan tangan kiri di belakang dan dijadikan sandaran atau tumpuan.

Continue reading “Duduk yang dimurkai”

Jika ada dua srigala

Bagaikan kanker stadium empat yang menggerogoti tubuh pasien dan membinasakannya, demikian pulalah dengan ambisi mengejar dunia dan jabatan akan segera menggerongoti agama seseorang dan kemudian membinasakannya.

Continue reading “Jika ada dua srigala”

Taubat akan menggugurkan hukuman

Sesungguhnya seluruh anak Adam adalah mudah terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang segera bertaubat dari dosa dan kesalahannya…

Continue reading “Taubat akan menggugurkan hukuman”

Akar maksiat

Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah,

“Akar berbagai dosa itu pada tiga perkara. Yang pertama adalah sombong, inilah yang menyeret Iblis melakukan apa yang ia telah lakukan. Kedua, ambisi, inilah yang menyebabkan keluarnya Adam dari Surga. Serta ketiga, hasad atau dengki, inilah yang menyebabkan salah satu anak Adam berbuat aniaya kepada saudaranya.

Continue reading “Akar maksiat”

Tolong menolong dalam dosa

Allah Ta’ala berfirman,

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah: 2)

Ayat ini menunjukkan bahwa terlarang saling tolong menolong dalam maksiat atau dosa.

Continue reading “Tolong menolong dalam dosa”

Ucapan lidah juga akan dihisab

Apa yang diucapkan oleh lidah juga dihisab oleh Allah sebagaimana amalan, lantas kenapa kita begitu berhati-hati dalam beramal namun tidak berhati-hati dalam berucap ?

Continue reading “Ucapan lidah juga akan dihisab”

Tujuh dosa yang menghancurkan

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Jauhilah tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran.” (Para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apa ketujuh perkara itu?” Beliau menjawab, “Yaitu: kesyirikan terhadap Allah, sihir membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan sebab yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, meninggalkan medan perang pada hari pertemuan dengan musuh, dan melontar tuduhan zina terhadap perempuan yang terjaga dari perbuatan dosa, tidak tahu menahu dengannya, lagi beriman (kepada Allah).”

Continue reading “Tujuh dosa yang menghancurkan”

Blog at WordPress.com.

Up ↑