Search

Risalah

Kajian Islam

Category

Dosa & Maksiat

Awas bahaya riya dan bangga diri

Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah:

“Wahai saudaraku….. Ikhlas itu berat sementara manusia tidak pernah terlepas dari riya dan bangga diri walaupun hanya sedikit. Continue reading “Awas bahaya riya dan bangga diri”

Advertisements

Perkara kesyirikan

Barangsiapa yang keluar dari rumahnya, tiba-tiba bajunya atau kepalanya terkena kotoran burung, lalu orang tersebut mengatakan, “Nasib sial,” dan orang tersebut tidak jadi pergi untuk bekerja, karena kotoran burung merpati yang mengenai baju atau kepalanya, maka orang seperti ini terjerumus kedalam kesyirikan. Continue reading “Perkara kesyirikan”

Syirik dan kesombongan menafikan ketaatan kepada Allah semata

Mengingat syirik merupakan sebab utama dalam menafikan perkara yang karenanya Allah menciptakan para makhluk dan mengadakan perintah, maka syirik adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Continue reading “Syirik dan kesombongan menafikan ketaatan kepada Allah semata”

Kemarahan berasal dari syaitan

Al-Hasan al-Bashri berkata:

“Apabila kamu ingin melihat orang arif yang tidak punya kesabaran, niscaya kamu dapat menemukannya. Apabila kamu hendak melihat orang sabar yang tidak punya kearifan, kamu pasti dapat menjumpainya. Namun apabila kamu hendak melihat orang yang arif lagi penyabar, maka itulah sosok yang seharusnya.” Continue reading “Kemarahan berasal dari syaitan”

Jika terjatuh dalam kemaksiatan, segeralah bertaubat

Orang yang beriman bisa saja terjatuh dalam kemaksiatan karena mengikuti hawa nafsunya, akan tetapi dia akan segera bertaubat dan memperbaiki diri, sebagaimana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Continue reading “Jika terjatuh dalam kemaksiatan, segeralah bertaubat”

Sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain

Al Imam Adz Dzahabi rahimahullah berkata,

“Kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya, merasa dirinya besar dengan kemuliaan yang dia miliki.” (Al Kabaair)

Continue reading “Sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain”

Hukum percaya pada jimat

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menegaskan bahwa memakai jimat termasuk dalam kesyirikan. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

“Barangsiapa menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik.” (HR. Ahmad di dalam Al-Musnad IV/156)

Continue reading “Hukum percaya pada jimat”

Awas riya dan bangga diri

Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah:

Wahai saudaraku…..Ikhlas itu berat sementara manusia tidak pernah terlepas dari riya dan bangga diri walaupun hanya SEDIKIT…

Continue reading “Awas riya dan bangga diri”

Segeralah bertaubat

Hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah dari bermaksiat kepada-Nya kepada ketaatan kepada-Nya. Taubat ada dua macam: taubat mutlak dan taubat muqayyad (terikat). Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat muqayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan.

Continue reading “Segeralah bertaubat”

Blog at WordPress.com.

Up ↑