Search

Risalah

Kajian Islam

Category

al-Qur’an

Keutamaan membaca Al-Qur`an dengan tafakkur

Ibnul Qayyim rahimahullâh (salah seorang ulama salaf ahlulhadits murid dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah) memberi suatu faidah yang sangat berharga. Beliau berkata,

Continue reading “Keutamaan membaca Al-Qur`an dengan tafakkur”

Advertisements

Tafsir Surat Al-‘Ashr

Bagaimanakah menjadi orang yang sukses? Sukses yang dimaksud di sini bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga bisa menyelamatkan orang lain. Sukses inilah yang selamat dari kerugian di dunia dan akhirat. Simak tafsir surat Al ‘Ashr berikut.

Continue reading “Tafsir Surat Al-‘Ashr”

Penyesalan-Penyesalan Dalam Al-Qur’an

Alloh sudah memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kehidupan di akhirat.
Hal ini merupakan peringatan kepada semua manusia agar mempersiapkan dirinya menghadapi masa itu dengan baik dengan amal sholih sehingga tidak menyesal.
Firmannya,

يآ أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.

Continue reading “Penyesalan-Penyesalan Dalam Al-Qur’an”

Tafsir Surat Al Faatihah (Pembukaan)

Surat Al Faatihah (Pembukaan) ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al Qur’an, yaitu:

1. Keimanan: Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2, di mana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas sesuatu nikmat itu bagi Allah, karena Allah adalah Pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini.

Continue reading “Tafsir Surat Al Faatihah (Pembukaan)”

Mengenai firman Allah surat Al-Qamar ayat 49

Sufyan menceritakan dari Ziyad bin Ismail Al-Makhzumi, dari Muhammad bin Ja’far, dari Abu Hurairah, ia bercerita, orang-orang musyrik dari kaum Quraisy pernah datang kepada Rasulullah صلي الله عليه وسلم seraya berbantah-bantahan mengenai masalah takdir. Lalu turunlah ayat,

Continue reading “Mengenai firman Allah surat Al-Qamar ayat 49”

Inilah riwayat penulisan mushaf Al-Qur’an

Sebenarnya Kitab Al-Qur’an sudah mulai ditulis pada masa Nabi صلي الله عليه وسلم sebagaimana yang tercatat dalam mushaf-mushaf yang kita dapati dewasa ini. Bagaimanapun pada masa itu ia belum dihimpun dalam bentuk sebuah Mushaf, kecuali dihafaz dalam hati sejumlah manusia saja. Sejumlah sahabat ada yang hafaz seleruhnya dan ada pula yang hanya hafaz sebagiannya.

Continue reading “Inilah riwayat penulisan mushaf Al-Qur’an”

Diutamakannya membaca ayat dan surah pada waktu-waktu tertentu

Sunah membaca dalam shalat Subuh pada hari Jum’at sesudah Al-Fatihah pada raka’at pertama surat Alif Lam Mim Tanziil selengkapnya. Dan pada raka’at kedua membaca surat Al-Ihsaan selengkapnya. Janganlah melakukan apa yang dilakukan banyak imam masjid yang hanya membaca beberapa ayat dari masing-masing surat dengan memanjangkan bacaan.

Continue reading “Diutamakannya membaca ayat dan surah pada waktu-waktu tertentu”

Menghormati dan memuliakan golongan Al-Qur’an

Di dalam Al-Qur’an termaktub wahyu Allah سبحانه وتعالى sebagai panduan dan pedoman kepada manusia kerana itulah umat Islam digalakkan supaya membaca Al-Qur’an, baik di kala senang ataupun susah, di kala gembira ataupun berduka kerana ia amalan yang sangat mulia dan akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dan di akhirat nanti orang yang membaca al-Qur’an itu akan mendapat syafaat (pertolongan) daripada bacaannya.

Continue reading “Menghormati dan memuliakan golongan Al-Qur’an”

Adab dan etika membaca Al-Qur’an (2)

(baca tulisan sebelumnya) Jika orang yang berjunub atau perempuan yang haid tidak menemukan air, maka dia bertayamun dan diharuskan baginya membaca Al-Qur’an, sembahyang serta lainnya. Jika dia berhadas, haram atasnya mengerjakan sembahyang dan tidak haram membaca dan duduk di dalam masjid atau lainnya yang tidak haram atas orang yang berhadas sebagaimana jika dia mandi, kemudian berhadas. Ini adalah sesuatu yang dipersoalkan dan dianggap aneh.

Continue reading “Adab dan etika membaca Al-Qur’an (2)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑